Образотво́рче мисте́цтво

— мистецтво відображення дійсності за допомогою зорових / візуальних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Образотворче мистецтво вимагає дво- або тривимірного простору, є статичним, таким, що не змінюється в часі. Хоча завдяки технічним можливостям з'явилися медіа-мистецтва, що вже містять часовий простір (наприклад відеоарт) та прямують до поняття мистецької візуалізації.

Образотворче мистецтво

— візуальне мистецтво, яке вважається чимось, що служить естетичній чи інтелектуальній, а не практичній ідеї.