Інтернет-ресурс

/ вебсайт — об'єкт вебдизайну, нелінійний мультимедійний твір, електронно-інформаційний ресурс, призначений для функціонування за певним алгоритмом в мережі Інтернет. Сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, інформації у вигляді електронних документів (файлів), призначеної для публікації в певній текстовій, графічній або звуковій формах, у вигляді вебсторінок, що об'єднані як за змістом, так і навігаційно.

Інтернет-ресурс має доменне ім'я — унікальну електронну адресу, що дозволяє його ідентифікувати і за допомогою веббраузера здійснювати доступ до Інтернет-ресурсу.