Фірмовий стиль

— комплекс візуальних елементів (інформаційних та графічних), який дозволяє ідентифікувати та робить об'єкт впізнаваним, наділяє первинними властивостями корпоративної ідентичності. Основним елементом фірмового стилю є торговельна марка:
  • словесна — оригінальне слово, назва, найменування, часто у стилізованій графічній подачі.
    Логоти́п ( дав.-гр. ὀ λόγος — слово, і ὀ τύπος — знак, відбиток. Походження слова пов’язано з назвою брусочка з найбільш вживаними словами і складами, що застосовувався при ручному наборі типографських текстів.)
  • графічна (фірмовий або торговий знак) — графічний символ, орнамент, стилізоване зображення предметів, тварин, птахів тощо. Може містити і слова, тому інколи важко розмежувати словесні і графічні знаки.
  • комбінована — композиція, що може бути поєднанням малюнків, слів, букв, цифр тощо. Також, композиційне поєднання словесної та графічної торговельної марки (фірмовий блок).

Фірмовий стиль, що регламентується керівництвом по його застосуванню [brand book], за допомогою дизайну, реклами, зв'язку з громадськістю, візуалізується в ході брендингу та формує корпоративну ідентичність, корпоративний імідж. Позитивним результатом такої діяльності стає утворення бренду.