Відео

... електронна технологія формування, запису, обробки, передачі, зберігання і відтворення рухомого зображення, заснована на принципах телебачення. Відео (лат. Video — дивлюся, бачу) — також аудіовізуальний твір, записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску, жорсткому диску, флеш-накопичувачі тощо) або розміщений у мережі і призначений для показу шляхом відтворення.
Відео є складовою мультимедійного вмісту.

Кінематорафія
Мультимедійний вміст
DVJ-інг вмер! Хай живе DVJ-інг!
Відеографія