Видовище

— те, що представляється, відкривається погляду, що є предметом спостереження, огляду і може служити емоційним джерелом. В контексті роботи студії можна розуміти як організовану подію, підсумок постановки.

приклади
• явище • подія • зоровий образ чи зображення • краєвид

похідні
• Масове видовище — складова масового заходу

Масовий захід
Театр, мистецтво