лат. Praesentatio — представлення, вручення

Презентація

— процес, спосіб ознайомлення з інформацією, представлення чогось, що недавно з'явилося, новоствореного або до цього часу невідомого (проекту, продукту, організації тощо), з метою донесення у зручній формі інформації до цільової аудиторії. Це ефектний і ефективний маркетинговий та PR інструмент.
У своїй діяльності ми послуговуємось зазвичай двома взаємо доповнюючими форматами презентації:
  • масовий захід: рекламно-комерційний або культурно-мистецький / розважальний;
  • документ чи комплект документів у паперовому або цифровому вигляді, презентація мультимедійна, фільм презентаційний.

  • Презентація мультимедійна
    Масовий захід
    Фільм презентаційний
    Виставка