Зображення

, візуальний образ або зоровий образ, у мистецтві є відображенням просторової структури одного об'єкту у просторовій структурі іншого об'єкту, результат візуалізації, візуальний артефакт.

Портрет графічний
Фотографія / світлина
Зображення графічне
Відеографія
Візуалізація
Візуальна комунікація / реклама
Зображення рекламне
Образотворче мистецтво
Графіка, малюнок