Брендинг

  — процес створення і управління брендом, комплекс заходів із формування певного цілісного образу та іміджу заради зумовлення споживацького попиту. Бренд це розвиток, від торгової марки як концепції, що містить фірмову назву, знак, стиль, слоган, — до чітко сприйнятої споживачами сукупності функціональних і емоційних елементів, невід'ємних від самого товару (послуги, фірми). Якщо коротко, бренд це результат успішного брендингу, те що бачить і відчуває споживач.


Презентація мультимедійна
Дизайн поліграфії
Зображення рекламне
Візуальна комунікація / реклама
Дизайн середовища
Фільм презентаційний
Виставка
Фірмовий стиль