лат. visualis — зоровий / візуальний

Візуалізація

— наочне представлення інформації. Процес або комплекс дій, суттю і підсумком яких є поява зображення.

Мистецька візуалізація — візуалізація відбувається як досконала творча діяльність, результати якої здатні приносити естетичне задоволення.
Мистецька візуалізація є нашим основним творчим напрямом та реалізується через дизайн / постановку і показ.
Створення і показ можуть накладатись і співпадати — тоді це візуалізація в реальному часі, наприклад перформанс.