“Жінка, що збирає дикий мед” – наскельний живопис. Арана. Східна Іспанія. Мезоліт.

“Жінка, що збирає дикий мед”
– наскельний живопис. Арана.
Східна Іспанія. Мезоліт.
др.-грец. γράφω — пишу, креслю, малюю

Гра́фіка

— вид образотворчого мистецтва, мистецтво контрастів чорного і білого, в основі якого лежить лінія, штрих і пляма. Графіка не виключає й тональність кольору.

Малюнок / рисунок

— найдавніший та найтрадиційніший вид графіки, її твір. Витоки малюнку можна знайти у наскельному живописі неоліту, у античному вазописі, середньовічній мініатюрі. Оскільки в малюнку для створення художнього образу затвердився найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого — лінія, штрих, що творять контур предмету або фігури, графіку можна вважати основою всіх образотворчих мистецтв.
Графіка, крім малюнку, містить різні види друкованих творів.
 • гравюра — друкарський відбиток на папері, перенесений з пластини, дошки що мають на собі рельєфне графічне зображення
 • літографія — відбиток, отриманий шляхом перенесення фарби з нерельєфної друкованої форми
 • Слово "графіка" першопочатково вживалося до письма каліграфії. Новий сенс, воно дістало у кінці 19-го — початку 20-го століття, у зв'язку із розвитком поліграфії та розповсюдженням особливого типу рисунку, лінійного характеру, наближеного до каліграфії і найбільш здатного до винайденого у той час фотомеханічного способу відтворення зображень у книзі, журналі.

  види
 • станкова
 • прикладна: книжкова та газетно-журнальна
 • плакатна
 • промислова
 • архітектурна
 • комп'ютерна

 • Графічний — виконаний у стилі графіки. Проте з появою графічного дизайну слово "графічний" застосовується в більш широкому сенсі, наприклад щодо будь-якого за своїми візуальними якостями зображення — продукту графічного дизайну.
  Графічна інформація на даний час — найбільш поширений вид мультимедійного контенту.