др.-грец. Φως / φωτος — світло і γραφω — пишу; світлопис

Фотографія

— техніка і мистецтво малювання світлом, що застосовуються для створення графічного зображення у формі світлини.

  • фотозйомка, процес одержання та збереження статичного зображення на світлочутливому матеріалі (фотоплівці або електронній матриці) за допомогою знімальної камери;

  • світлина або фотознімок, чи просто знімок — кінцеве графічне зображення, отримане в результаті фотографічного процесу (кадр проявленої фотоплівки, зображення в електронному або друкованому вигляді);

  • фотомистецтво — різновид художньої творчості, в основі якого лежить використання виразних можливостей фотографії. Фотомистецтво стало першим в історії «технічним» мистецтвом, яке виникло на основі досягнень в науці (фізиці, хімії, оптиці) і техніці.