др.-грец. γράφω — пишу, малюю

Зображення графічне

або графічна інформація — продукт графічного дизайну, у класичному сенсі — твір графіки.

Зображення розрізняють:
  • за природою носія: цифрове (електронне, віртуальне) або матеріальне (фізичне)
  • за динамічною ознакою: нерухомі (статичні) — картинки, рухомі — кадри фільму
  • за технікою створення: малюнок, фотографія, живопис
Створення графічних зображень як операція графічного дизайну відбувається шляхом малювання, фільмування, електронного генерування. Результат одразу може бути самодостатнім твором, наприклад малюнок або світлина. Проте частіше графічні зображення слугують візуальною основою для складних творів, зокрема на проектному етапі стають основою для дизайн-макету. Графічне зображення або графічна інформація — найбільш поширений вид мультимедійного вмісту.