Nikola (Mikołaj Niewmierzycki)
tworzenie multimediów

Organizator produkcji audiowizualnej, projektowanie / inscenizacja treści multimedialnych.