#projects [collab]

Warsztaty multimedialne

— projekt polegający na zorganizowaniu tworzenia treści multimedialnych (dalej - multimedia) przez zespoły kreatywne utworzone z udziałem studentów.

Projekt przewiduje fazy rozwoju:

 • warsztat - kreacja i prezentacja multimediów, po osiągnięciu odpowiedniej dynamiki, jakości i objętości kreacji multimedialnej, projekt przechodzi do kolejnej fazy
 • konkurs - kreacja, ekspozycja, ekspercka analiza multimediów, wyłonienie zwycięzców w nominacjach

 • Wymagania wstępne. Cel

  Projekt (zwanym dalej k​onkursem), oparty na doświadczeniach festiwalu Leopolis, który głównie reprezentował kolekcje studentów-projektantów.

  Znaczenie projektu uwarunkowane przez niedoskonałości systemu edukacji akademickiej, która staje się coraz bardziej widoczna - większość dyscyplin, w tym humanistycznych i technicznych, są​ z​ byt autonomiczne i nie gotowe do wzajemnej integracji. Rynek szybko wypełniają rzeczy stworzone przez technologię hybrydową. W szczególności, ​produkty multimedialne,​ których produkcja wymaga specjalistów posiadających syntetyczną wiedzę i umiejętności. Taka wiedza nabywa się tylko przez praktykę w zespole kreatywnym i, niestety, po ukończeniu studiów. Konkurs ma na celu dostarczenie studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w tworzeniu multimediów i zaprezentowanie swojej kreatywności potencjalnym pracodawcom.

  Opis (tezy)

  Wziąć udział w konkursie, jako uczestnicy,​ mogą studenci uniwersytetów, którzy przeszli ​selekcję​. Podczas ​konkursu​ tworzone są programy multimedialne (zwane dalej multimediami​). Multimedia​ muszą zawierać krótki film (musical, f​ashion​, ​brand,​ .. ) i inscenizacje. Multimedia​ są tworzone przez jedną ekipę kreatywną, która obejmuje uczestników​ i zaproszonych specjalistów. Skład każdej ekipy kreatywnej jest konfigurowany przez komitet organizacyjny w zależności od odpowiedniego ​zadania twórczego.​ Łączna liczba m​ultimediów,​ a zatem i ekip kreatywnych, jest ustalana przez komitet organizacyjny zgodnie z wynikami selekcji.

   Konkurs ​zawiera etapy:
  • prezentacyjny​ -​ p​rzykładowe tworzenie multimedia, kontakt z potencjalnymi partnerami;
  • przygotowawczy​ - opracowanie dokumentacji, konsultacje z partnerami, utworzenie komitetu organizacyjnego, rozpoczęcie kampanii informacyjnej;
  • selekcyjny ​- wybór u​czestników​ zgodnie z wynikami rozpatrywania wniosków;​
  • studyjny ​- okres tworzenie ​multimediów;​
  • analityczny -​ rotacja m​ultimediów w​ mediach i analiza ekspertów;
  • finałowy -​ ​p​okaz na scenie,​ ​​ogłoszenie wyników​ i nagradzanie uczestników-​zwycięzców w ​nominacjach;​
  Czas trwania ​konkursu​ - 11 miesięcy.

  Rozwój

  Konkurs ​proponuje wprowadzenie specjalnego formatu praktyki dla studentów różnych uczelni wyższych jako ważnego elementu procesu edukacyjnego. Podczas ​konkursu​ powstaje treść, która może być przedmiotem realizacji, podstawą do prowadzenia własnego kanału internetowego i pokazów scenicznych. Konkurs​ może być pośrednikiem między uczestnikami a pracodawcami.

  Finansowanie

  Jako projekt edukacyjny, ​konkurs​ potrzebuje finansowania ze środków publicznych. Poza tym przewiduje się zaangażowanie partnerów finansowych.

  Nominacje

  (poprzednia lista):

  • praca scenografa;
  • kostiumy / projekt akcesoriów;
  • środowisko projektowe;
  • projekt graficzny;
  • praca charakteryzatora (makijaż teatralny / fryzura);
  • choreografia / ruch plastyczny / gra aktorska;
  • ścieżka dźwiękowa / muzyka;
  • animacja / efekty wizualne;
  • praca operatora obrazu;
  • reżyserowanie;
  • multimedia​ ... wreszcie )