AniGraph

Візуалізація (лат. Visualis — зоровий / візуальний) — наочне представлення інформації. Процес або комплекс дій, суттю і підсумком яких є поява зображення. Етапи мистецької візуалізації — створення (процес дизайну / постановки) і показ.

Створення і показ можуть максимально накладатись і співпадати — тоді це візуалізація в реальному часі, наприклад перформанс.
Мистецька візуалізація — основний творчий напрям студії.

AniGraph

more This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.work