AniGraph

Презентація (лат. Praesentatio — представлення, вручення) — представлення чогось, що недавно з'явилося (проект, продукт, організація тощо), новоствореного або до цього часу невідомого, з метою донесення у зручній формі інформації до цільової аудиторії.


    Це може бути ефектний і ефективний маркетинговий та PR інструмент.
    У своїй діяльності студія послуговується зазвичай двома взаємо доповнюючими форматами презентації:

AniGraph

more This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.work