AniGraph

Мультимедіа (лат. Multum - багато; media, medium - середовище, носій) — контент / вміст, що за певним алгоритмом призначений для відтворення. Мультимедійний контент (твір, продукт) — текстова, звукова, графічна і відеоінформація, частково або повністю під управлінням інтерактивного програмного забезпечення і технічних засобів, може бути записана на носієві або розміщена у мережі.


AniGraph

more This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.work