AniGraph

Інтерактивність (лат. Interaction — взаємодія) — здатність взаємодіяти / знаходитися в режимі інформаційного обміну людини та мультимедіа.