AniGraph

Декор (лат. Decorare — прикрашати) — процес і результат оформлення чи прикрашання, переважно об'єктів дизайну середовища.


  • Декор як процес — теж що декорування, декорація чого-небудь. 
  • Декор як результат — сукупність елементів зовнішнього оформлення [живописом, скульптурно, архітектурно] архітектурної споруди або її інтер'єрів. Розрізняють «активний» декор, пов'язаний з конструкцією споруди, її функцією і формою, і «пасивний» декор, залучений лише для прикраси існуючих форм. В архітектурі під декором деколи розуміють всю неконструктивну частину споруди.
  • Декорації — засіб сценографії. Поняття найчастіше вживається до приладдя театру, що призначене для створення ілюзії місця, в якому за п'єсою відбувається дія на сцені.
  • В постановці твору як декор розуміють оформлення цього твору і відносять до сценографії.