Зображення / візуальний образ

Зображення / візуальний образ або зоровий образ — у мистецтві є відображенням просторової структури одного об'єкту у просторовій структурі іншого об'єкту, результат візуалізації, візуальний артефакт.

Образотворче мистецтво
Графіка, малюнок
Зображення графічне
Портрет графічний
Зображення рекламне
Візуалізація
Фотографія
Візуальна комунікація / реклама
Відеографія