Фільм


Об'єкт кінематографу, лінійний мультимедійний або аудіовізуальний твір, результат спільної діяльності авторів, виконавців і виробників. Являє собою записану методом фільмування та/або методом електронної генерації, фізично і сюжетно цілісну серію статичних графічних зображень — кадрів, яка при послідовному показі за допомогою технічних засобів викликає в глядача візуальну ілюзію рухомого зображення. Постановка фільму здійснюється режисером на основі інтерпретації сценарію. Фільм, як правило, містить звукову доріжку.
Призначення, принцип створення і розповсюдження, визначають вид фільму.

Виробництво фільму музичного, презентаційного — творчий напрям studio
Ми візуалізуємо звукову доріжку за допомогою художньо-виразних засобів образотворчого мистецтва та кінематографу:

В наших постановках фільм є складовою театралізованого мультимедійного показу


Сценарій
Відеографія
Фільм презентаційний
Фільм анімаційний
Фільм музичний
Кінематорафія