Зображення / візуальний образ

Зображення / візуальний образ або зоровий образ — у мистецтві є відображенням просторової структури одного об'єкту у просторовій структурі іншого об'єкту, результат візуалізації, візуальний артефакт.

Візуальна комунікація / реклама
Візуалізація
Відеографія
Зображення графічне
Фотографія
Портрет графічний
Зображення рекламне
Образотворче мистецтво
Графіка, малюнок