Візуалізація (лат. Visualis — зоровий / візуальний) — наочне представлення інформації. Процес або комплекс дій, суттю і підсумком яких є поява зображення.

Мистецька візуалізація — візуалізація відбувається як досконала творча діяльність, результати якої здатні приносити естетичне задоволення. Мистецька візуалізація є основним творчим напрямом студії та реалізується через створення (дизайн / постановка) і показ. Створення і показ можуть накладатись і співпадати — тоді це візуалізація в реальному часі, наприклад перформанс.