Мистецтва пластичні чи просторові — види мистецтва, твори яких материально існують в просторі, не змінюючись і не розвиваючись в часі, створюються з речовинного матеріалу та сприймаються глядачами безпосередньо і візуально.


Образотворче мистецтвоДекоративне мистецтво • Архітектура • Фотографія
Мистецтва пластичні поділяються, у свою чергу, на:
  • образотворчі (живопис, скульптура, графіка, фотографія), що відтворюють з різною мірою достовірності візуальну дійсність
    або за допомогою реальних тривимірних об'ємів (скульптура), або шляхом зображення на двомірній поверхні (живопис, графіка, фотографія).
  • необразотворчі (архітектура, декоративне мистецтво і художнє конструювання), де зорові просторові форми не передбачають, як правило, аналогій в реальній дійсності.