Декоративне мистецтво або мистецтво декору — рід пластичних мистецтв, що поряд з архітектурою, формує навколишнє середовище людини і вносить до нього естетичний, ідейно-образний початок. Включає види мистецтв, які служать для декорування витворів садово-паркового мистецтва (монументально-декоративне мистецтво), створення художніх образів / предметів для громадського і особистого побуту (декоративно-ужиткове мистецтво).

Декоративне мистецтво займається оздоблюванням предметів. Твором може бути візерунок чи деталь художнього оформлення. Очевидно, декоративне мистецтво можна вважати естетичною складовою дизайну середовища.

    Декор (лат. Decorare — прикрашати) — процес і результат оформлення чи прикрашання, переважно об'єктів дизайну середовища.

    • Декор як процес — теж що декорування, декорація чого-небудь. 
    • Декор як результат — сукупність елементів зовнішнього оформлення [живописом, скульптурно, архітектурно] архітектурної споруди або її інтер'єрів. Розрізняють «активний» декор, пов'язаний з конструкцією споруди, її функцією і формою, і «пасивний» декор, залучений лише для прикраси існуючих форм. В архітектурі під декором деколи розуміють всю неконструктивну частину споруди.
    • Декорації — засіб сценографії. Поняття найчастіше вживається до приладдя театру, що призначене для створення ілюзії місця, в якому за п'єсою відбувається дія на сцені.

    • В постановці твору як декор розуміють оформлення цього твору і відносять до сценографії.