Проект ескізний (лат. Projectus - висунутий наперед; фр. Esquisse - начерк, початок, натяк) або ескізна пропозиція — проектний документ.


  • Попередній начерк у формі тексту та ілюстрацій, що фіксує ідею, задум твору, загальні риси і накреслення об'єкту чи технологічного процесу. В рамках процесу постановки реалізується як режисерський, художній сценарій.
  • Проектна конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні рішення і дає загальне уявлення про будову та принцип дії виробу, а також дані, що визначають його відповідність призначенню.