ANIGRAPH

Зображення або зоровий образ — у мистецтві є відображенням просторової структури одного об'єкту у просторовій структурі іншого об'єкту, результат візуалізації, візуальний артефакт.

■ Графічне зображення

або графічна інформація (др.-грец. γράφω — пишу, малюю) — продукт графічного дизайну, у класичному сенсі — твір графіки.

Зображення розрізняють:
  • за природою носія: цифрове (електронне, віртуальне) або матеріальне (фізичне)
  • за динамічною ознакою: нерухомі (статичні) — картинки, рухомі — кадри фільму
  • за технікою створення: малюнок, фотографія, живопис

Створення графічних зображень як операція графічного дизайну відбувається шляхом малювання, фільмування, електронного генерування. Результат одразу може бути самодостатнім твором, наприклад:

Проте частіше графічні зображення слугують візуальною основою для складних творів, зокрема на проектному етапі стають основою для дизайн-макету. Графічне зображення або графічна інформація — найбільш поширений вид мультимедійного контенту.


Nikola
Мультимедійний контент

more This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.work