Ілюстрація - візуалізації тексту

Ілюстрація (лат. illustratio - висвітлення) — дія, об'єкт графічного дизайну, процес або результат візуалізації певного тексту за допомогою графічних зображень з метою його пояснення, декорації.

  • дія — те ж, що й ілюстрування
  • об'єкт — графічна інформація, що представляється разом із текстовою інформацією, пов'язаною з нею змістовно

Першопочатково, як і дотепер, під ілюстрацією найчастіше розуміється оформлення літературного твору за допомогою малюнків.

Ілюстрація застосовуються на студії також при створенні ескізного проекту