Театральне мистецтво — вид сценічного мистецтва.
Твори, синтетичного за своєю природою, театрального мистецтва — театральні вистави, містять практично всі інші мистецтва: літературу, музику, образотворче мистецтво, сценографію, хореографію та ін. Донесення ідеї до глядача відбувається через драматичну дію за допомогою акторської гри.

    Театр (грец.: θέατρον — місце для видовищ; θεάομαι — дивлюся, бачу).
  • Споруда для проведення театральних вистав.
  • Заклад культури або колектив, що займається створенням і публічним показом театральних вистав.

[Похідні]
• театрознавство — наука, що вивчає теорію та практику театрального мистецтва
• театралізований показ
• театралізація
• театрально-декораційне мистецтво — сценографія