Візуалізації

Мультимедіа (лат. Multum - багато; media, medium - середовище, носій) — аудіовізуальна інформація, що за певним алгоритмом, призначена для показу чи записана на носієві.


1. Мультимедійний твір.

    Об'єднана за сценарієм у одному показі аудіовізуальна інформація (текст, малюнок, звукова доріжка, фото, відео, анімація), частково або повністю під управлінням інтерактивного програмного забезпечення і технічних засобів.

    • Лінійний мультимедійний твір: глядач позбавлений можливості вплинути на вивід інформації або перехід за посиланнями. Наприклад: фільм.
    • Нелінійний мультимедійний твір: допускає інтерактивність. Наприклад: сайт, комп'ютерна гра, мультимедійна презентація з гіперпосиланнями.

2. Носій інформації із записаним на ньому мультимедійним твором.