1.      Загальні положення 

1.1.  Дане Положення регламентує організацію і проведення міжнародного студентського конкурсу візуалізації (далі Конкурсу). 

1.2.  Конкурс відбувається один раз на рік.

1.3.  Термін проведення Конкурсу 11 місяців.

1.4.  До участі у Конкурсі допускаються студенти середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів.

1.5.  Участь у Конкурсі безкоштовна.  

1.6.  Засновником та організатором Конкурсу є студія AniGraph (далі Організатор).

1.7.  Для підготовки та проведення Конкурсу Організатором створюється Оргкомітет,  до якого входять продюсери Конкурсу, куратори творчих напрямів, представники Організатора та органів, що здійснюють підтримку Конкурсу і опікують його проведення (Перелік членів Оргкомітету, Додаток 1.7.).

1.8.  Метою Конкурсу є:

  • надання молодим талановитим творцям можливості пройти повноцінний творчий шлях, від сценарію до прем'єри, збагатитись практичним досвідом поруч з майстрами,  презентувати себе та навчальні заклади;
  • представлення ідейного і максимально інформативного способу показу творів декоративного мистецтва;
  • запровадження особливої технології створення Мультимедіа.

1.9.  Предметом Конкурсу є створення та експертний аналіз Мультимедіа, визначення і проголошення переможців у номінаціях Конкурсу (далі Номінації).

1.10.  Номінації:

  • дизайн костюму;
  • дизайн середовища;
  • графічний дизайн;
  • дизайн аксесуарів;
  • акторська гра.

1.11. Організаційно Конкурс поділяється на етапи.

    Презентаційний (3 місяці) • Підготовчий (1 місяць) • Відбірний (2 місяці) • Студійний (3 місяці) • Аналітичний (1 місяць) • Фінальний (1 місяць)

2.      Порядок проведення Конкурсу 

2.1. Під час Презентаційного етапу відбувається взірцеве створення Мультимедіа та представлення його потенційним партнерам. При цьому формування Творчої групи і вибір Завдання перебуває у виключній компетенції Організатора. Підсумком Презентаційного етапу є попереднє визначення складу Оргкомітету і основних партнерів.

2.2.  Відбірний етап починається з підготовки та оприлюднення сформованим Оргкомітетом у встановлений термін творчих завдань (далі Завдання) на створення Мультимедіа.

2.3.  Оформлені заявки на участь у Конкурсі (далі Заявка), що містять творчі пропозиції виконання Завдання відповідно до обраної Номінацій (далі Пропозиція), подаються у встановлений термін до Оргкомітету. Автор Пропозиції подає Заявку самостійно. Бланк Заявки (Додаток 2.2.).

2.4.  За результатами розгляду Заявок, Оргкомітет здійснює попередній конкурсний відбір (далі Відбір). Проводить необхідні консультації, затверджує відібрані Пропозиції та визначає основний та резервний перелік Конкурсантів, про що складається та підписується членами Оргкомітету протокол. • У встановлений термін на вказану у Заявці адресу електронної пошти від імені Оргкомітету надсилається офіційний лист із запрошенням взяти участі у Студійному етапі Конкурсу. Готовність взяти участь Конкурсант підтверджує особисто. Відбірний етап вважається завершеним. • Оргкомітет залишає за собою право не коментувати результати Відбору.

2.5. В рамках Студійного етапу, за підсумками опрацювання Пропозицій Конкурсантів, Оргкомітетом формуються творчі групи у необхідному для виконання Завдань складі (далі Творчі групи). До складу Творчих груп, окрім Конкурсантів, можуть входити запрошені фахівці. • Оргкомітетом спільно з представниками Творчих груп складається комплексний календарний план роботи в студіях Конкурсу (далі План), сценарії, ескізи та інша проектна документація для кожного окремого Завдання. •  Реалізація Конкурсантами своїх Пропозицій регламентується окремими угодами.

2.6. Творчі групи створюють Мультимедіа, що складається з рухомих і статичних зображень у жанрі fashion. Рухомі зображення записуються у вигляді фільму / fashion-фільму (1080р) тривалістю до 5 хвилин. Кількість статичних зображень - не менше 2-х, розмір за довгою стороною - не менше 2500 px. Техніка створення зображень довільна. • Мультимедіа оформляються як мультимедійні презентації, що містять титри з інформацією про авторів. Майнові права на створені Мультимедіа належать Організатору. • Елементи сценографії, які були створені Конкурсантами за свої кошти, і що були задіяні у Конкурсі, — залишаються у власності і розпорядженні Конкурсантів. • Після створення Мультимедіа відповідно до Завдань, членами Оргкомітету та Творчих груп підписуються відповідні акти. Студійний етап вважається завершеним. 

2.7.  Під час Аналітичного етапу відбувається оцінювання Мультимедіа. • Оцінювання Експертами - особами, які володіють спеціальними знаннями та професійним досвідом у творчих сферах, що відповідають Номінаціям. Список Експертів оприлюднюється Оргкомітетом перед Конкурсом. Експерт самостійно визначає критерії оцінки творчості Конкурсантів. Експерт надає висновок оцінювання Мультимедіа у вигляді рецензії та списку Конкурсантів за ранжиром. • Також оцінювання Мультимедіа відбувається глядачами у інтернеті. • Аналітичний етап завершується.

2.8.. В рамках Фінального етапу Оргкомітетом визначаються переможці Конкурсу (далі Переможці) за результатами комплексного оцінювання (далі Оцінка), на основі висновків Експертів та голосування глядачів. • Проголошення Переможців відбувається під час закриття Конкурсу, про яке Оргкомітет повідомляє завчасно. Порядок підготовки і проведення закриття Конкурсу регламентується окремим документом (Додаток 2.7.) • Висновки Експертів та результати голосування глядачів публікуються після проголошення Переможців.

3. Заключні положення

3.0.   Термін проведення Конкурсу встановлюється Оргкомітетом один раз на рік.

3.1.   Конкурсант, в рамках реалізації своєї Пропозиції, особисто несе відповідальність за дотримання авторських прав та інших прав третіх осіб.

3.2.   При створенні Мультимедіа, творчі аспекти пов'язані з режисурою, загальним стилем, постановкою пластики тіла та звуковою доріжкою забезпечуються Оргкомітетом. 

3.3.   Конкурс проводить власну інформаційну кампанію, до якої можуть долучитись Партнери.

3.4.   Партнерами Конкурсу можуть бути юридичні і фізичні особи, які здійснюють його підтримку згідно із домовленостями з Оргкомітетом. Факт партнерства фіксується у Договорі про партнерство (Додаток 3.4.)

3.5.    Дане Положення прийняте на перших зборах Оргкомітету кваліфікованою (2/3) більшістю з числа присутніх.

3.6.   Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни та доповнення до тексту даного Положення кваліфікованою (2/3) більшістю Оргкомітету за ініціативою будь-якого члена Оргкомітету.

3.7.   Положення і всі обумовлені додатки захищено авторським правом.